Invertir en energies renovables

Energia solar fotovoltaica una inversió rendible

Una instal·lació de connexió a xarxa és aquella en la que a través de la col·locació d’ una sèrie de panells fotovoltaics, es transforma energia solar en electricitat per així injectar-la a la xarxa i procedir a la seva venda a la companyia elèctrica a uns preus que estan fixats per llei segons el Reial Decret 1578/2008 a on depenent de la potència i ubicació de la instal.lació es pagarà de la següent forma:

Es diferencien dos tipus:

 • Tipus I : Instal.lacions que estiguin ubicades a cobertes o façanes de construccions fixes dedicades a usos residencial, de serveis, comercial o industrial, incloses les de caràcter agropecuari.

Les instal.lacions d’aquest tipus s’agrupen en dos subtipus:

 • Tipus I.1 : Instal.lacions del tipus I, amb una potència inferior o igual a 20 kW
 • Tipus I.2 : Instal.lacions del tipus I, amb una potència superior a 20 kW

Tipus II : Instal.lacions no incloses en el tipus I anterior.

Tipologia Tarifa regulada (c/kWh)
  Tipus I Subtipus I.1 0.34
  Subtipus I.2 0.32
  Tipus II 0.32

Els imports de les tarifes per a la fotovoltaica s’actualitzaran anualment prenent com a referència el següent increment a partir del dia 1 de gener del segon any posterior al de la convocatòria en que siguin fixats:

 • IPC – 0,25% els primers 5 anys
 • IPC – 0,50% des de l’any cinc en endavant

Instal.lacions fotovoltaiques en cobertes

Enalcat, tot i haver realitzat instal.lacions fotovoltaiques en terrenys, s’ha especialitzat en les instal.lacions sobre cobertes. La nostra especialització en tots els tràmits administratius, el disseny i la posterior execució material de les instal.lacions ens han convertit en la referència a l’hora d’encarar aquest tipus d’inversions.

Avantatges de les instal.lacions en cobertes

 • L’electricitat és consumeix on es produeix. No hi ha pèrdua d’energia en el transport de la mateixa. Es redueix l’impacte visual de les xarxes de transport.
 • Es fa un ús eficient de l’espai, ja que no es necessita nou terreny, si no un ja existent i normalment en desús.
 • Impacte visual gairebé nul, ja que es tracta de col.locar panells en entorns ja edificats. Els panells aporten imatge de modernitat i interès mediambiental a la imatge corporativa.
 • La tramitació administrativa s’agilitza, reduint així el temps d’execució de l’obra.
 • Els costos es redueixen als propis de la instal.lació.
 • Permet, al propietari de les naus industrials, obtenir uns ingressos extres garantits per llei.

Enalcat s’adapta a cada coberta realitzant un “vestit a mida” per a cada client. Per a realitzar aquestes instal.lacions, disposem del producte més apropiat per a cada cas:

Inversió energia solar

Són els mòduls més utilitzats. Bona relació potència superfície. S’han d’instal.lar respectant molt orientació i inclinació.

Silici amorfr

Els mòduls de silici amorf tenen una major absorció de la llum que els Mono o Poli cristal.lins. Generen major potència final, però necessiten més superfície que els Mono-Poli per a instal.lar la mateixa potència inicial.

Cobertes flexibles

És la solució per a les cobertes més complicades gràcies a la seva flexibilitat i poc pes. Redueix els costos i temps de muntatge. Necessitem més superficie que els mòduls Mono-Poli.

Rendibilitat Garantida

Des d'Enalcat us oferim una garantia on vostè pot estar segur que la inversió serà rendible. Així obtindrà la seguretat que no té amb cap altre proveïdor d'energia fotovoltaica.

Degut al nombre d’instal.lacions realitzades per la nostra empresa tenim un acord amb una companyia d’assegurances de primer nivell, amb unes condicions molt bones que traslladem als nostres clients

Aquesta garantia us compensa les pèrdues que resulten d'aturades de la instal·lació causades per danys materials imprevistos com, per exemple, tempestes, inundacions, robatoris, vandalisme, errors de construcció, negligència, etc. Així com la reposició del material danyat.

D’aquesta manera el client pot estar tranquil sabent que té la rendibiltat de la instal.lació garantida.


Especialistes en energies renovables i alternatives. Geotèrmia, solar, equips fotovoltaics, panells solars, terra radiant, calefacció, energia eòlica. Reus - Tarragona

Enalcat - Especialistes en energia alternativa

© 2008 Enalcat

Carrer Victor Català, 44

Pol. Agro-Reus · 43206 - REUS

Tel. 977 326 985 Fax. 977 316 507

info@enalcat.com

Disseny web Avellana Digital

SOBRE ENALCAT

L’ empresa Enalcat ofereix al mercat un ampli ventall de productes, basats principalment en l’ Energia Solar, sobre la que proposem la seva alternativa a l’ actual sistema de creixement de la demanda energètica, i el consegüent esgotament progressiu dels recursos naturals en general.

Bàsicament ens dediquem exclusivament a l'assessorament i instal.lació d'energies renovables.

Enalcat - Panells solars