Com empresa d'enginyeria i distribució Enalcat li farà un pressupost ajustat a les seves necessitats per això és important que ens faciliti el major nombre de dades i informació possible.

A més és molt aconsellable que ens enviï un fitxer amb alguna imatge digital o pla del lloc on es realitzarà la instal·lació.

Aigua calenta sanitària

AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS).Escalfar aigua mitjançant energia solar per a ACS, piscines, sòl radiant, etc..

Venda a la xarxa elèctrica

VENDA A XARXA. Petita producció d'energia fotovoltaica per a la seva posterior venda a la xarxa elèctrica a través de la seva companyia elèctrica.

Instal·lacions aïllades

AÏLLADA. Petites produccions d'electricitat per a instal·lacions aïllades i allunyades de la xarxa.

Bombes de calor geotérmicas

GEOTERMIA.Aprofiti la temperatura constant de la terra mitjançant bombes de calor geotérmicas.

Horta solar

HORTA SOLAR. Grans produccions d'energia fotovoltaica per a la seva posterior venda a la xarxa elèctrica a través de la seva companyia elèctrica.


Per a poder fer-li un pressupost haurà d'omplir de la forma més concreta possible el següent formulari.
Marqui el tipus o tipus d'instal·lació que desitja que li pressupostem.
Aigua Calenta Sanitària.Si disposa d'una teulada, terrassa o terra d'almenys 5m2 per a la col·locació dels captadors solars i dipòsits acumuladores de l'aigua. D'aquesta forma podrà escalfar aigua mitjançant energia solar i podrà utilitzar-la per a ús domèstic durant tot l'any.
Producció d'electricitat per a vendra a xarxa. Si disposa d'una teulada, terrassa o petit terreny d'almenys 50m2 per a la col·locació de plaques solars i disposa en la parcel·la, nau o casa amb corrent elèctric. D'aquesta forma podrà produir electricitat i vendre aquesta producció a la seva companyia proveïdora d'electricitat.
Producció d'electricitat per a instal·lacions aïllades i allunyades de la xarxa. Si disposa d'un habitatge aïllat i li és dificultos o excessivament car dur fins a ella corrent elèctric, pot muntar el seu propi sistema fotovoltaic per a produir l'electricitat que vostè necessita.
Producció d'energia, mitjançant bombes geotérmicas per a cobrir les necessitats de climatització d'un habitatge. Si disposa de terreny pot instal·lar aquest tipus de solució que li proporcionarà tanta calor per a calefacció i ACS com fred, produint un enorme estalvi en el consum d'altres energies.
HORT SOLAR. Grans produccions d'electricitat. Si disposa de terreny declarat almenys d'Interès Comunitari, permisos de l'ajuntament i connexió propera a xarxa electrica, vostè pot en principi plantejar-se muntar el seu pròpi Hort Solar.
Il·luminació amb llum natural. Es tracta d'un sistema que aprofita la llum natural del sol per a il·luminar habitatges, despatxos, naus, etc. pot il·luminar-se fins a dependències de 55 m2.
Molt important. Només atendrem els pressupostos que estiguin correctament emplenats i incloguin tota la informació bàsica necessària per a poder pressupostar la instal·lació.

Nom del contacte :

Empresa :

E-mail :

Població :  Codi postal:

Provincia :

Direcció :

Mòvil :

Escriu el text de la imatge


Especialistes en energies renovables i alternatives. Geotèrmia, solar, equips fotovoltaics, panells solars, terra radiant, calefacció, energia eòlica. Reus - Tarragona

Enalcat - Especialistes en energia alternativa

© 2008 Enalcat

Carrer Victor Català, 44

Pol. Agro-Reus · 43206 - REUS

Tel. 977 326 985 Fax. 977 316 507

info@enalcat.com

Disseny web Avellana Digital

SOBRE ENALCAT

L’ empresa Enalcat ofereix al mercat un ampli ventall de productes, basats principalment en l’ Energia Solar, sobre la que proposem la seva alternativa a l’ actual sistema de creixement de la demanda energètica, i el consegüent esgotament progressiu dels recursos naturals en general.

Bàsicament ens dediquem exclusivament a l'assessorament i instal.lació d'energies renovables.

Enalcat - Panells solars